Skärgårdshavets Nationalpark vidsträckta område börjar söder om öarna Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär.

Floran och faunan i parken är både vanlig och unik. Vackra lövängar som särskilt finns från Boskär i väster och på Yxskär i öster, såväl som terminalmorän och slipade klipphällar som bildades vid istiden, är typiska exempel av skärgårdslandskapet

Kartan publiceras med tillstånd av Lantmäteriverket Finland 2007

Skärgårdshavets nationalpark 

Läs mera om  Skärgårdshavets Nationalpark.

Lämpliga utfärder i skärgården:

Utfärd till en av Unescos biosfärområde - ön Jungfruskär - inom nationalparkens område. Utefter den 3 km långa naturspåret på ön Jungfruskär kan du se den äldsta traditionella landskapet av nationalparken. Det finnas ett projekt på Jungfruskär som fokuserar på utvecklingen av hållbar naturturism.

- utveckling av hållbar naturturism i Skärgårdshavets Nationalpark kan du läsa om i metsa.fi . Klicka på "Pilotområden” och läs mer om Jungfruskär biosfärområde.

- om nationalparken kan du läsa mer om i utinaturen.fi .

Välkommen!

 

 Destination Finland Seaside Kb

partner till:

Forststyrelsen-Finland

Forststyrelsen

 

Medlem i organisationen:

Yrittäjät - Medlemsföretag - Finland

Företagarna i Finland

 

Go to top